Een gemeentelijke uitoefening van de jeugdwet die leidt tot de juiste zorg bij de juiste persoon op het juiste moment.

Evaluatie van de gemeentelijke uitvoering van de jeugdwet en de onder de jeugdwet vallende zorgverlening door eigen ervaringen uitgebreid met informatie vanuit een zo breed mogelijk gedeelte van de achterban.
Het adviseren van de gemeente in waar knelpunten binnen de dienstverlening blijken te zitten en aandragen van mogelijke oplossingen.
Een zichtbaar en vindbaar aanspreekpunt zijn voor cliënten.
Het aandragen van initiatieven waarvoor in de achterban een behoefte bestaat, zoals samenkomsten, thema-avonden, ontmoetingen etc.

Wij zijn de Cliëntenraad Jeugdwet Goeree Overflakkee.
De Cliëntenraad Jeugdwet bestaat uit (pleeg-) ouders of verzorgende van kinderen en jongeren die gebruik maken van jeugdhulp op ons eiland.
Ons hart ligt bij het verbeteren van de zorg rondom kinderen, jongeren en hun opvoeders, als opgroeien en zelfstandig worden niet helemaal vanzelf gaat.

Wat kunnen wij voor u en jou betekenen?
De cliëntenraad komt op voor de belangen van kinderen en jongeren.
Wij luisteren naar ouders, kinderen en de jongeren zelf en adviseren verbeteringen aan de gemeente.

Hoe kunt u ons bereiken? 

Kijk op onze website of stuur ons een mail en u (jij) krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

www.crjw-go.nl

info@crjw-go.nl

Wanneer vergaderen wij?

21 januari
18 februari
18 maart
15 april
20 mei
17 juni
16 september
14 oktober
18 november


Hier

kunt u de notulen van de vorige vergaderingen bekijken.

Waar vergaderen wij?

Het Rondeel
Dwarsweg 40
3241 LB Middelharnis

U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
Klik hier voor de route.

 

Jeugdhulp gerelateerde afkortingen 
Ziet u door alle bomen het bos niet meer, dit is een handige lijst met alle gebruikte afkortingen en een duidelijke uitleg erbij.

Infographics Schulink
Vervoer bepalen
Jeugdhulpverlenen
Overgang Jeugdwet naar WMO
Omvang Jeugdhulp bepalen
Jeugdhulp privacywetten
Jeugdhulp aanvraag

disclaimer Schulink

Alles van Schulink

 

Hoe gaat de Cliëntenraad Jeugdwet Goeree Overflakkee (CRJW-GO) om met uw persoonsgegevens? CRJW-GO kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CRJW-GO verstrekt.

Welke gegevens kunnen worden gebruikt? De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt: * Uw voor- en achternaam * Uw emailadres

Waarom CRJW-GO deze gegevens nodig heeft CRJW-GO verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om vraagt.

Hoe lang worden gegevens bewaard? Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt.

Worden uw gegevens gedeeld? CRJW-GO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden met uw toestemming.

Cookies Een cookie is een klein bestand dat via een internetsite op jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan onze internetsite registreert. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Wij gebruiken alleen cookies die worden gebruikt door WordPress en zijn cruciaal voor de werking van de site.

Beveiliging Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar CRJW-GO. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.